MIDAS

Strona główna » MIDAS » Fea

MIDAS FEA

System do zaawansowanej analizy nieliniowej i szczegółowej

MIDAS FEA to najwyższa jakość oprogramowania inżynierskiego, definiującego nowe standardy zaawansowanej analizy nieliniowej konstrukcji inżynierskich. MIDAS FEA zorientowany jest na zaawansowane modelowanie, generowanie siatek MES i analizę z wykorzystaiem nowoczesnych rozwiązań graficznych, udoskonalanych nieprzerwanie od 1989 roku. MIDAS FEA to kompletne rozwiązanie do analizy problemów inżynierskich, zawiera niezliczoną liczbę unikatowych, a zarazem bardzo praktycznych narzędzi. MIDAS FEA łączy mocne strony pre i post procesora oraz solvera rozwijanego we współpracy z TNO DIANA, zapewniając szybkie i dokładne wyniki różnego rodzaju analiz.

Obszary zastosowań

Analiza szczegółowa (liniowa, nieliniowość materiałowa/geometryczna)

• Szczegółowa analiza MES (liniowa statyczna/dynamiczna analiza konstrukcji betonowych/stalowych)
• Analiza stateczności konstrukcji stalowych z uwzględnieniem nieliniowości materiałowych i geometrycznych)

Nieliniowa analiza betonu, zbrojenia, strefy kontaktu

• Szczegółowa analiza konstrukcji zespolonych (beton + stal)
• Analiza 3D uwzględniająca jednoczesną współpracę stali, betonu i zbrojenia
• Analiza inicjacji i propagacji zarysowania dla konstrukcji betonowych
• Modelowanie i analiza ścian usztywniających
• Analiza strefy zakotwienia cięgien sprężających

Analiza termo-sprężysta (przepływ ciepła, ciepło hydratacji)

Analiza specjalna (strefa kontaktu, zmęczeniowa,
zjawiska reologiczne)

MIDAS FEA to kompleksowe, specjalistyczne rozwiązanie do analizy szczegółowej oraz nieliniowej konstrukcji inżynierskich, oferuje szereg funkcji i rodzajów analiz jak poniżej:


• Statyka liniowa
• Analiza etapów konstrukcji
• Analiza modalna
• Stateczność liniowa
• Analiza spektralna
• Analiza nieliniowości materiałowych
   oraz geometrycznych
• Nieliniowa analiza strefy kontaktu
• Analiza zbrojenia/pali fundamentowych
• Analiza betonu zarysowanego
• Przepływ ciepła
• Ciepło hydratacji betonu
• Analiza kontaktu
• Analiza zmęczeniowa

Rodzaje analiz

MIDAS FEA posiada wiele wbudowanych
metod interacyjnych dla rozwiązywania
równań opisujących problemy nieliniowe.

• Pełna metoda Newton’a-Raphson’a
• Zmodyfikowana metoda Newton’a-Raphson’a
• Metoda długości łuku
• Metoda kontroli przemieszczenia
• Metoda stałej sztywności

MIDAS FEA posiada również następujące metody opisu modeli nieliniowych:
• Izotropowe / kinematyczne / mieszane twardnienie (multi-liniowe, nieliniowe)
• Mięknienie (kruche pękanie, multi-liniowe, nieliniowe)

Modele
materiałów

MIDAS FEA oferuje szerokie spektrum modeli materiałów dla konstrukcji betonowych oraz stalowych.

Modele materiałów

• von Mises
• Tresca
• Mohr-Coulomb
• Drucker-Prager
• Rankine
• Murowe
• Zdefiniowe przez użytkownika (przy    użyciu FORTRAN)

Modele kontaktu

• Tarcie Coulomb’owskie
• Pękanie dyskretne
• Przesunięcie przy pękaniu
• Poślizg w strefie kontaktu
• Połączone pękanie-ścinanie-miażdżenie

Modele lepko-sprężyste

• Model Kelvina
• Pełzanie-skurcz (wg. wytycznych     normowych)
• Materiał zależny od temperatury

Modele zarysowania betonu

• Całkowite odkształcenie przy     zarysowaniu
• Zarysowanie rozmyte

MIDAS FEA

Wybierz rozwiązanie MIDAS
CIVIL
Zaawansowany system
obliczeniowy dla konstrukcji
mostowych i inżynierskich
GTS NX
Kompleksowy system do analizy zagadnień geotechnicznych i tunelowania
GEN
Kompletne rozwiązania do
analizy i projektowania konstrukcji
budowlanych i inżynierskich
FEA
System do zaawansowanej analizy nieliniowej i szczegółowej

POBIERZ WERSJĘ TESTOWĄ

Wybierz produkt

  • MIDAS Civil
  • MIDAS GTS NX
  • MIDAS Gen
  • MIDAS FEA
  • IDEA StatiCa Concrete
  • IDEA StatiCa Steel
  • IDEA StatiCa Prestressing