Projektowanie konstrukcji

Dokumentacja projektowa i ekspertyzy techniczne
Strona główna » Projektowanie konstrukcji

JD Engineering oferuje szeroki zakres usług i konsultacji w dziedzinie inżynierii lądowej. Przygotowujemy dokumentację techniczną dla różnych rodzajów konstrukcji.

Projektowanie budynków i konstrukcji inżynierskich (dokumentacja budowlana i wykonawcza)

Budynki:

przemysłowe, biurowe, mieszkaniowe, użyteczności publicznej, komercyjne, hale produkcyjne i magazynowe

Konstrukcje inżynierskie:

fundamenty pod maszyny, ściany oporowe, konstrukcje podziemne, zbiorniki żelbetowe, podesty technologiczne, konstrukcje wsporcze, przemysłowe konstrukcje stalowe

Nadzór inwestorski

Weryfikacja i konsultacje dokumentacji projektowej

Ekspertyzy budowlane

Gwarantujemy optymalne i nowoczesne rozwiązania, dostarczone
do Państwa na czas, które zapewnią Państwa firmie
realizację inwestycji zakończoną sukcesem

“Przeanalizujemy Twoje wczoraj,
by zaprojektować Twoje jutro

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI